Đề kiểm tra 15 phút – Toán lớp 7 – Tính chất đường trung trực của đoạn thẳng, ba đường trung trực của tam giác – Đề số 8

| Tin mới | Tag:

Cho tam giác ABC, kẻ AH vuông góc với BC (H thuộc BC), vẽ D và E sao cho HD, HE lần lượt nhận AB, AC làm đường trung trực. Chứng minh điểm A thuộc trung trực của đoạn DE.

Giải:

Đề kiểm tra 15 phút toán hình 7 kì 2

Ta có AB là đường trung trực của HD (gt); tương tự AC là đường trung trực của HE; mà AB và AC cắt nhau tại A nên đường trung trực thứ ba thuộc cạnh DE của ΔDEH cùng đi qua A.

Xem thêm Đề kiểm tra 15 phút – Toán lớp 7 – Tính chất đường trung trực của đoạn thẳng, ba đường trung trực của tam giác – Đề số 9 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận