Đề kiểm tra 15 phút – Toán lớp 7 – Tính chất đường trung trực của đoạn thẳng, ba đường trung trực của tam giác – Đề số 7

Cho tam giác ABC, phân giác AD. Lấy M bất kì thuộc đoạn DC, từ M kẻ đường thẳng song song với AD cắt AC tại p và cắt tia BA tại Q. Chứng minh rằng: Trung trực của đoạn PQ đi qua đỉnh A. Giải: Ta có: MQ // AD (gt) => = (đồng vị) và = (so le trong), mà AD là phân giác góc (gt) => = => = hay ΔAQP cân tại A. Do đó đường trung trực của đáy PQ phải đi qua đỉnh A. Xem thêm Đề kiểm tra 15...

Có thể bạn quan tâm:

Cho tam giác ABC, phân giác AD. Lấy M bất kì thuộc đoạn DC, từ M kẻ đường thẳng song song với AD cắt AC tại p và cắt tia BA tại Q.

Chứng minh rằng: Trung trực của đoạn PQ đi qua đỉnh A.

Giải:

Đề kiểm tra 15 phút Tính chất đường trung trực

Ta có: MQ // AD (gt)

=> widehat{Q} = widehat{A_{1}} (đồng vị) và widehat{P_{1}} = widehat{A_{2}} (so le trong),

mà AD là phân giác góc widehat{BAD} (gt)

=> widehat{A_{1}} = widehat{A_{2}}

=> widehat{Q} = widehat{P_{1}} hay ΔAQP cân tại A.

Do đó đường trung trực của đáy PQ phải đi qua đỉnh A.

Xem thêm Đề kiểm tra 15 phút – Toán lớp 7 – Tính chất đường trung trực của đoạn thẳng, ba đường trung trực của tam giác – Đề số 8 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: