Đề kiểm tra 15 phút – Toán lớp 7 – Tính chất đường trung trực của đoạn thẳng, ba đường trung trực của tam giác – Đề số 6

Cho góc = 60°, một điểm M nằm trong góc đó. Lấy điểm N sao cho Ox là trung trực của đoạn MN, lấy p sao cho Oy là trung trực của MP. a) Chứng minh ΔNOP cân. b) Tính số đo góc . Giải: a) O thuộc trung trực của đoạn MN nên OM = ON (1). Lại có O thuộc trung trực của đoạn MP nên MO = PO (2). Từ (1) và (2) => ON = OP, hay ΔNOP cân tại O. b) (Xem hình vẽ). Dễ thấy: ΔOIM = ΔOIN và ΔOKP = ΔOKM (c.c.c) => = ...

Có thể bạn quan tâm:

Cho góc widehat{xOy} = 60°, một điểm M nằm trong góc đó. Lấy điểm N sao cho Ox là trung trực của đoạn MN, lấy p sao cho Oy là trung trực của MP.

a) Chứng minh ΔNOP cân.

b) Tính số đo góc widehat{NOP} .

Giải:

Đề kiểm tra 15' toán lớp 7 đường trung trực

a) O thuộc trung trực của đoạn MN nên OM = ON (1).

Lại có O thuộc trung trực của đoạn MP nên MO = PO (2).

Từ (1) và (2) => ON = OP, hay ΔNOP cân tại O.

b) (Xem hình vẽ). Dễ thấy:

ΔOIM = ΔOIN và ΔOKP = ΔOKM (c.c.c)

=> widehat{O_{1}} = widehat{O_{2}} widehat{O_{3}} = widehat{O_{4}} widehat{O_{1}} + widehat{O_{3}} = 60°

=> widehat{O_{1}} + widehat{O_{2}} + widehat{O_{3}} + widehat{O_{4}} = 120°. Hay widehat{NOP} = 120°.

Xem thêm Đề kiểm tra 15 phút – Toán lớp 7 – Tính chất đường trung trực của đoạn thẳng, ba đường trung trực của tam giác – Đề số 7 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: