Đề kiểm tra 15 phút – Toán lớp 7 – Tính chất đường trung trực của đoạn thẳng, ba đường trung trực của tam giác – Đề số 5

Cho tam giác ABC cân tại A, trung tuyến AM. Từ M vẽ đường thẳng Mx // AC cắt AB tại E, My // AB cắt AC tại F. Chứng minh: a) ME = MF; b) AM là trung trực của EF. Giải: a) Mx // AC (gt) => = (đồng vị); tương tự: My // AB => = mà = (gt) => = = = , lại có MB = MC (gt). Do đó ΔBME = ΔCMF (g.c.g) => ME = MF và BE = CF. b) Ta có: AB = AC (gt) và BE = CF (cmt) => AB – BE = AC – CF hay AE = AF. Lại có ME = MF...

Có thể bạn quan tâm:

Cho tam giác ABC cân tại A, trung tuyến AM. Từ M vẽ đường thẳng Mx // AC cắt AB tại E, My // AB cắt AC tại F. Chứng minh:

a) ME = MF;

b) AM là trung trực của EF.

Giải:

Đề kiểm tra 15 phút tính chất đường trung trực

a) Mx // AC (gt)

=> widehat{M_{1}} = widehat{C} (đồng vị); tương tự: My // AB

=> widehat{M_{2}} = widehat{B} widehat{B} = widehat{C} (gt)

=> widehat{B} = widehat{C} = widehat{M_{1}} = widehat{M_{1}} , lại có MB = MC (gt).

Do đó ΔBME = ΔCMF (g.c.g)

=> ME = MF và BE = CF.

b) Ta có: AB = AC (gt) và BE = CF (cmt)

=> AB – BE = AC – CF hay AE = AF.

Lại có ME = MF (cmt).

Do đó AM là đường trung trực của EF.

Xem thêm Đề kiểm tra 15 phút – Toán lớp 7 – Tính chất đường trung trực của đoạn thẳng, ba đường trung trực của tam giác – Đề số 6 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: