Đề kiểm tra 15 phút – Toán lớp 7 – Tính chất đường trung trực của đoạn thẳng, ba đường trung trực của tam giác – Đề số 10

Cho tam giác ABC cân tại A, lấy D trên tia đối của tia BC sao cho BD = BA, lấy E trên tia đối của tỉa CB sao cho CE = CA. Kẻ trung tuyến BM của tam giác ABD và CN của tam giác ACE, BM cắt CN tại O. Chứng minh rằng AO ⊥ DE. Giải: Ta có BD = BA (gt) nên ΔABD cân tại B. Do đó trung tuyến BM đồng thời là đường trung trực của AD. Chứng minh tương tự ta có CN cũng là trung trực của AE, mà BM cắt CN tại O nên O...

Có thể bạn quan tâm:

Cho tam giác ABC cân tại A, lấy D trên tia đối của tia BC sao cho BD = BA, lấy E trên tia đối của tỉa CB sao cho CE = CA. Kẻ trung tuyến BM của tam giác ABD và CN của tam giác ACE, BM cắt CN tại O. Chứng minh rằng AO ⊥ DE.

Giải:

Đề kiểm tra 15 phút tính chất đường trung trực

Ta có BD = BA (gt) nên ΔABD cân tại B. Do đó trung tuyến BM đồng thời là đường trung trực của AD.

Chứng minh tương tự ta có CN cũng là trung trực của AE, mà BM cắt CN tại O nên O là giao điểm hai đường trung trực của ΔADE.

Vì vậy OA phải là đường trung trực thứ ba của ΔADE hay OA ⊥ DE.

Xem thêm Đề kiểm tra 15 phút – Toán lớp 7 – Tính chất đường trung trực của đoạn thẳng, ba đường trung trực của tam giác – Đề số 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: