Đề kiểm tra 15 phút – Toán lớp 7 – Tính chất ba đường cao của tam giác – Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút Toán hình lớp 7 Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC), đường cao AD. a) So sánh và ; so sánh DC và DB. b) Lấy H thuộc đoạn thẳng DC, vẽ HK vuông góc với AC (K thuộc AC). Gọi E là giao điểm của AD và HK. Chứng minh AH ⊥ EC. Giải: a) Ta có AB < AC (gt) => < mà + = 90° và + = 90° => > . Vì AB < AC (gt) => DB < DC (quan hệ đường xiên hình chiếu). b) Ta có EK và CD...

Có thể bạn quan tâm:

Đề kiểm tra 15 phút Toán hình lớp 7

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC), đường cao AD.

a) So sánh widehat{BAD} widehat{DAC} ; so sánh DC và DB.

b) Lấy H thuộc đoạn thẳng DC, vẽ HK vuông góc với AC (K thuộc AC). Gọi E là giao điểm của AD và HK. Chứng minh AH ⊥ EC.

Giải:

Đề kiểm tra 15 phút Toán hình lớp 7

a) Ta có AB < AC (gt) => widehat{C} < widehat{B}

widehat{C} + widehat{DAC} = 90° và widehat{B} + widehat{EAD} = 90°

=> widehat{DAC} > widehat{BAD} .

Vì AB < AC (gt) => DB < DC (quan hệ đường xiên hình chiếu).

b) Ta có EK và CD là hai đường cao của ΔAEC nên H là trực tâm

=> AH là đường cao thứ ba, hay AH ⊥ EC.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: