Đề kiểm tra 15 phút – Toán lớp 7 – Tính chất ba đường cao của tam giác – Đề số 1

Cho tam giác ABC (AB = AC), hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H (E thuộc AC và F thuộc AB). Tia AH cắt BC ở I. Chứng minh: a) I là trung điểm của BC. b) ΔIEF cân. Giải: a) Hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H nên H là trực tâm của ΔABC. Do đó AH là đường cao thứ ba, AH cắt BC ở I nên AI ⊥ BC. ΔABC cân tại A (gt) đường cao AI đồng thời là đường trung tuyến, hay I là trung điểm của BC. b) Hai tam...

Có thể bạn quan tâm:

Cho tam giác ABC (AB = AC), hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H (E thuộc AC và F thuộc AB). Tia AH cắt BC ở I. Chứng minh:

a) I là trung điểm của BC.

b) ΔIEF cân.

Giải:

Đề kiểm tra 15 phút toán 7 tính chất đường

a) Hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H nên H là trực tâm của ΔABC. Do đó AH là đường cao thứ ba, AH cắt BC ở I nên AI ⊥ BC.

ΔABC cân tại A (gt) đường cao AI đồng thời là đường trung tuyến, hay I là trung điểm của BC.

b) Hai tam giác vuông BFC và CEB có chung cạnh huyền BC nên hai trung tuyến:

FI = El hay ΔIEF cân.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: