Đề kiểm tra 15 phút môn sinh 9 học kì 2 (Đề số 4)

Câu 1. Trình bày phương pháp chọn lọc hàng loạt ở cây trồng. Nêu những ưu điểm và nhược điểm của chọn lọc hàng loạt? Trả lời: 1. Phương pháp chọn lọc hàng loạt ở cây trồng: Gieo trồng giống khởi đầu, sau đó chọn các cây có kiểu hình tốt, phù hợp với mục đích chọn lọc. Hạt của những cây được chọn trộn lẫn với nhau để trồng vụ sau. Ớ vụ sau, mang các hạt đã được...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 1. Trình bày phương pháp chọn lọc hàng loạt ở cây trồng. Nêu những ưu điểm và nhược điểm của chọn lọc hàng loạt?

Trả lời:

1. Phương pháp chọn lọc hàng loạt ở cây trồng:

Gieo trồng giống khởi đầu, sau đó chọn các cây có kiểu hình tốt, phù hợp với mục đích chọn lọc. Hạt của những cây được chọn trộn lẫn với nhau để trồng vụ sau.

Ớ vụ sau, mang các hạt đã được chọn gieo trồng. Kết quả thu được so sánh với giống khởi đầu và giống đối chứng. Nếu giống chọn hàng loạt cho kết quả tốt hơn giống khởi đầu và bằng hoặc hơn giông đối chứng thì được chọn.

2. Ưu nhược điểm của chọn lọc hàng loạt:

a. ưu điểm: Đây là phương pháp đơn giản, dễ làm, ít tốn kém nên dễ áp dụng rộng rãi.

b. Nhược điểm: Do chỉ dựa vào kiểu hình, thiếu kiểm tra kiểu gen nên dễ nhầm với thường biến phát sinh do khí hậu và địa hình.

Câu 2. Thế nào là phương pháp lai khác dòng, khác thứ? Cho thí dụ.

Trả lời:

1. Phương pháp lai khác dòng

Tạo hai dòng tự thụ phấn rồi cho chúng giao phấn với nhau thu được Fi có năng suất và phẩm chất tốt. Phương pháp này đã được ứng dụng rất thành công ở cây trồng đặc biệt là ở lúa và bắp (ngô).

Thí dụ:

– Lai khác dòng đã tạo ra các giống lúa F1 cho năng suất tăng 20 đến 40% so với giống lúa thuần tốt nhất, thành tựu này được đánh giá là một trong những phát minh lớn nhất của thế kỉ XX.

– Ở bắp lai khác dòng cũng đã tạo ra nhiều giống ngô lai F1 có năng suất cao hơn từ 25 đến 30% so với các giống ngô tốt nhất.

2. Phương pháp lai khác thứ

Lai kết hợp giữa hai hay nhiều thứ có nguồn gen khác nhau trong cùng một loài, đây là phương pháp lai kết hợp tạo ưu thế lai và tạo giống mới. Con lai mang được các đặc tính tốt của các giống gốc.

Thí dụ: Giống lúa DT17 được tạo ra từ tổ hợp lai giữa giống lúa DT10 X giống lúa OM80 phối hợp được khả năng cho năng suất cao của DT10 với chất lượng gạo cao của OM80

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: