Đề kiểm tra 15 phút môn sinh 9 học kì 2 (Đề số 1)

Câu 1. Đồng sinh là gì? Cơ chế của đồng sinh cùng trứng và đồng sinh khác trứng? Trả lời: a. Khái niệm đồng sinh: Đồng sinh là hiện tượng nhiều đứa trẻ được sinh ra trong một lần sinh của mẹ. b. Cơ chế của đồng sinh cùng trứng và đồng sinh khác trứng - Đồng sinh cùng trứng: Là do một trứng thụ tinh với một tinh trùng tạo một hợp tử, nhưng do ở lần phân bào đầu tiên của hợp...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 1. Đồng sinh là gì? Cơ chế của đồng sinh cùng trứng và đồng sinh khác trứng?

Trả lời:

a. Khái niệm đồng sinh: Đồng sinh là hiện tượng nhiều đứa trẻ được sinh ra trong một lần sinh của mẹ.

b. Cơ chế của đồng sinh cùng trứng và đồng sinh khác trứng

– Đồng sinh cùng trứng: Là do một trứng thụ tinh với một tinh trùng tạo một hợp tử, nhưng do ở lần phân bào đầu tiên của hợp tử, hai tế bào con lẽ ra vẫn dính nhau như bình thường thì lại tách rời ra do tác động rối loạn nào đó trong nguyên phân. Kết quả hai tế bào tách rời độc lập về sau phát triển thành hai trẻ đồng sinh cùng trứng. Nếu ở hai lần nguyên phân thứ hai của hợp tử mà cũng xảy ra hiện tượng tương tự thì dẫn đến sinh tư cùng trứng.

– Đồng sinh khác trứng: Là do hai hay nhiều trứng cùng rụng vào một khoảng thời gian và đều cùng thụ tinh (mỗi trứng thụ tinh với một tinh trùng), dẫn đến về sau sinh ra các trẻ đồng sinh khác trứng.

Câu 2. Công nghệ tế bào là gì? Gồm những công đoạn nào?

Trả lời:

a. Khái niệm công nghệ tế bào: Công nghệ tế bào là một ngành kĩ thuật, có quy trình xác định trong việc ứng dụng nuôi cấy tế bào hoặc mô trên môi trường dinh dưỡng nhân tạo để tạo ra những mô, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh với đầy đủ các tính trạng của cơ thể gốc.

b. Các công đoạn của công nghệ tế bào:

Công đoạn tế bào gồm 3 công đoạn sau:

– Tách tế bào từ cơ thể động vật hay thực vật.

– Nuôi cấy tế bào rời trên môi trường dinh dưỡng nhân tạo thích hợp đế’ tạo thành mô non (hay mô sẹo).

– Dùng hoocmôn sinh trưởng kích thích mô sẹo phân hoá thành cơ quan hoặc hệ cơ quan hoàn chỉnh.

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: