Đề kiểm tra 15 phút – Đề 2 – Rút gọn phân số – Toán 6

Đề 2 1.Viết phân số dưới dạng phân số tối giản a. -4205/9805 b. 111110/233331 2.So sánh hai phân số: Loading... a. 333/555 và 3/5 b. -25/75 và -1/3 3. Đổi ra giờ : 15 phút ; 100 giây 4. Chứng tỏ phân số n/n+1 với n ∈ N* là phân số tối giản Đáp án 1. a. Ta có: 4205 = 5.841 ; 9805 = 5.1961 ⇒ ƯCLN (4205 ; 9805) = 5 ⇒ -4205/9805 = -841/1961 b. 111110 = 11111.10 ; 233331 = 11111.21 ⇒111110/233331 = 11111.10/11111.2 = 10/21 2. a....

Có thể bạn quan tâm:

Đề 2

1.Viết phân số dưới dạng phân số tối giản

a. -4205/9805 b. 111110/233331

2.So sánh hai phân số:

Loading…

a. 333/555 và 3/5 b. -25/75 và -1/3

3. Đổi ra giờ : 15 phút ; 100 giây

4. Chứng tỏ phân số n/n+1 với n ∈ N* là phân số tối giản

Đáp án

1.

a. Ta có:

4205 = 5.841 ; 9805 = 5.1961

⇒ ƯCLN (4205 ; 9805) = 5

⇒ -4205/9805 = -841/1961

b. 111110 = 11111.10 ; 233331 = 11111.21

⇒111110/233331 = 11111.10/11111.2 = 10/21

2.

a. 333/555 = 3.111/5.111 = 3/5

b. -25/75 = -25/3.25 = -1/3

3.

1 giờ = 60 phút

⇒ 15/60 = 1/4 (giờ)

1 giờ = 60.60 giây = 3600 giây ⇒ 100/3600 = 1/36 (giờ)

4.

Gọi x ∈ ƯC (n ; n +1 ) ; x ∈ N*

n chia hết cho x và (n + 1) chia hết cho x

⇒ 1 chia hết cho x ; vì x ∈ N*

⇒ x = 1

Vậy ƯCLN (n; n +1) = 1

⇒ n / n + 1 là phân số tối giản

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 16/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: