Đề kiểm tra 15 phút – Bài thu thập các số liệu thống kê, tần số, bảng tần số – Toán lớp 7 – Đề số 6

Một cửa hàng phát hành sách thống kê lại số lượt khách hàng đến mua hàng theo từng tháng trong năm 2011 được ghi lại như sau: a) Dấu hiệu ở đây là gì? Loading... b) Số các giá trị là bao nhiêu? Có bao nhiêu giá trị khác nhau? c) Lập bảng “tần số”. Giải: a) Dấu hiệu là: Số lượng khách đến mua hàng trong từng tháng trong năm 2011. b) Số các giá trị là: 12. Có 6 giá trị khác nhau. c)...

Có thể bạn quan tâm:

Một cửa hàng phát hành sách thống kê lại số lượt khách hàng đến mua hàng theo từng tháng trong năm 2011 được ghi lại như sau:

Đề kiểm tra 15 phút toán 7 bảng thống kê

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

Loading…

b) Số các giá trị là bao nhiêu? Có bao nhiêu giá trị khác nhau?

c) Lập bảng “tần số”.

Giải:

a) Dấu hiệu là: Số lượng khách đến mua hàng trong từng tháng trong năm 2011.

b) Số các giá trị là: 12. Có 6 giá trị khác nhau.

c) Bảng tần số:

Đề kiểm tra 15 phút toán 7 bảng thống kê

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 11/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: