Đề kiểm tra 15 phút – Bài 3. Đơn thức – Toán lớp 7 tập 2 – Đề số 5

| Tin mới | Tag:

1. Viết dưới dạng thu gọn và tìm bậc của đơn thức:

2. Viết đơn thức dưới dạng bình phương của một đơn thức khác.

Loading…

3. Tính giá trị của đơn thức:

Giải:

1.

Bậc của p là 5.

Bậc của Q là 6.

2.

3. a) Thay a = -2; b = -1 vào đơn thức A, ta được:

b) Ta có:

Thay a = -1; b = 2 vào đơn thức B, ta được:

Xem thêm Đề kiểm tra 15 phút – Bài 3. Đơn thức – Toán lớp 7 tập 2 – Đề số 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận