Đề kiểm tra 15 phút – Bài 3. Đơn thức – Toán lớp 7 tập 2 – Đề số 3

1. Nhân đơn thức: Loading... 2. Tính giá trị của biểu thức: 3. Tìm bậc cửa đơn thức: Giải: 1. 2. a) Thay: vào đơn thức đã cho, ta đươc: b) Ta có: Thay x = 2; y = 1/4 vào đơn thức trên, ta được : 3. a) Đơn thức có bậc là 6. Đơn thức có bậc là 8. Xem thêm Đề kiểm tra 15 phút – Bài 3. Đơn thức – Toán lớp 7 tập 2 – Đề số 4 tại đây Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

1. Nhân đơn thức:

Loading…

2. Tính giá trị của biểu thức:

3. Tìm bậc cửa đơn thức:

Giải:

1.

2.

a) Thay:

vào đơn thức đã cho, ta đươc:

b) Ta có:

Thay x = 2; y = 1/4 vào đơn thức trên, ta được :

3. a)

Đơn thức có bậc là 6.

Đơn thức có bậc là 8.

Xem thêm Đề kiểm tra 15 phút – Bài 3. Đơn thức – Toán lớp 7 tập 2 – Đề số 4 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 04/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: