Đề 9 – Kiểm tra học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đề kiểm tra cuối học kì Tiếng Việt lớp 1

1. Điền vần thích hợp vào chỗ trống:

Đề kiểm tra cuối học kì Tiếng Việt lớp 1

Đề kiểm tra cuối học kì Tiếng Việt lớp 1

2. Nối ô chữ ở cột trái với ô chữ ở cột phải cho phù hợp:

a)

Đề kiểm tra cuối học kì Tiếng Việt lớp 1

b)

Đề kiểm tra cuối học kì Tiếng Việt lớp 1

3. Nối chữ với hình:

Đề kiểm tra cuối học kì Tiếng Việt lớp 1

Xem thêm Đáp án đề 9 – Kiểm tra học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận