Đề 9 – Kiểm tra học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1

Đề kiểm tra cuối học kì Tiếng Việt lớp 1 1. Điền vần thích hợp vào chỗ trống: 2. Nối ô chữ ở cột trái với ô chữ ở cột phải cho phù hợp: a) b) 3. Nối chữ với hình: Xem thêm Đáp án đề 9 – Kiểm tra học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1 tại đây Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đề kiểm tra cuối học kì Tiếng Việt lớp 1

1. Điền vần thích hợp vào chỗ trống:

Đề kiểm tra cuối học kì Tiếng Việt lớp 1

Đề kiểm tra cuối học kì Tiếng Việt lớp 1

2. Nối ô chữ ở cột trái với ô chữ ở cột phải cho phù hợp:

a)

Đề kiểm tra cuối học kì Tiếng Việt lớp 1

b)

Đề kiểm tra cuối học kì Tiếng Việt lớp 1

3. Nối chữ với hình:

Đề kiểm tra cuối học kì Tiếng Việt lớp 1

Xem thêm Đáp án đề 9 – Kiểm tra học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 28/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: