Đề 8 – Kiểm tra học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đề kiểm tra cuối học kì 1 tiếng việt

1. Điền vần ip, iêp, êp vào chỗ trống cho phù hợp:

Đề kiểm tra cuối học kì 1 tiếng việt

2. Nối chữ với hình:

Đề kiểm tra cuối học kì 1 tiếng việt

3. Nỗi ô chữ cột trái với ô chữ cột phải:

a)

Đề kiểm tra cuối học kì 1 tiếng việt

b)

Đề kiểm tra cuối học kì 1 tiếng việt

Xem thêm Đáp án đề 8 – Kiểm tra học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận