Đề 8 – Đề kiểm tra giữa học kì II -Toán lớp 1

Đề 8 Câu 1: Tính Câu 2: Tính 1 + 2 + 4 = … 9 – 1 – 2 = … 3 + 4 + 3 = … 9 – 3 – 2 = … Câu 3: Số? 5 + … = 10 5 = … – 3 8 – … = 4 4 = … – 5 Câu 4: Điền > , < , = 3 + 4 … 6 + 3 10 … 5 + 5 5 + 4 … 9 – 3 7 … 9 – 1 Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm Câu 6: Viết phép tính thích hợp: Câu 7: Viết số vào ô trống Hình vẽ bên có: … hình tam giác … hình vuông XEM ĐÁP ÁN TẠI...

Có thể bạn quan tâm:

Đề 8

Câu 1: Tính

toán 1

Câu 2: Tính

1 + 2 + 4 = … 9 – 1 – 2 = …

3 + 4 + 3 = … 9 – 3 – 2 = …

Câu 3: Số?

5 + … = 10 5 = … – 3 8 – … = 4 4 = … – 5

Câu 4: Điền > , < , =

3 + 4 … 6 + 3 10 … 5 + 5

5 + 4 … 9 – 3 7 … 9 – 1

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

toán 1

Câu 6: Viết phép tính thích hợp:

toán 1toán 1

Câu 7: Viết số vào ô trống

toán 1

Hình vẽ bên có:

… hình tam giác

… hình vuông

XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 13/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: