Đề 8 – Đề kiểm tra giữa học kì II -Toán lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đề 8

Câu 1: Tính

toán 1

Câu 2: Tính

1 + 2 + 4 = … 9 – 1 – 2 = …

3 + 4 + 3 = … 9 – 3 – 2 = …

Câu 3: Số?

5 + … = 10 5 = … – 3 8 – … = 4 4 = … – 5

Câu 4: Điền > , < , =

3 + 4 … 6 + 3 10 … 5 + 5

5 + 4 … 9 – 3 7 … 9 – 1

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

toán 1

Câu 6: Viết phép tính thích hợp:

toán 1toán 1

Câu 7: Viết số vào ô trống

toán 1

Hình vẽ bên có:

… hình tam giác

… hình vuông

XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận