Đề 7 -Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau – Toán 6

Đề 7 1.Tìm các số nguyên x , y , z biết: – 1 / 2 = x / -3 = y / 4 = -3 / z . 2.Viết các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức ; (-2) (-3) = 1.6 3. Hai phân số sau có bằng nhau không: Loading... ĐÁP ÁN 1. Ta có: -1/2 = x/-3 => (-1).(-3) = 2.x => 2.x = 3 => x = 3/2 Tương tự : y = -2; z =6 2. Ta có: -2/6 = 1/-3 6/-2 = -3/1 -2/1 = 6/-3 1/-2 = -3/6 3. a. Ta có: 6.(-28) = 7.(-24) = -168 => 6/7 = -24/-28 b. Ta có: 111111.(-5) =...

Có thể bạn quan tâm:

Đề 7

1.Tìm các số nguyên x , y , z biết: – 1 / 2 = x / -3 = y / 4 = -3 / z .

2.Viết các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức ; (-2) (-3) = 1.6

3. Hai phân số sau có bằng nhau không:

Loading…

toán 6

ĐÁP ÁN

1.

Ta có: -1/2 = x/-3

=> (-1).(-3) = 2.x => 2.x = 3 => x = 3/2

Tương tự : y = -2; z =6

2.

Ta có:

-2/6 = 1/-3

6/-2 = -3/1

-2/1 = 6/-3

1/-2 = -3/6

3.

a. Ta có: 6.(-28) = 7.(-24) = -168 => 6/7 = -24/-28

b. Ta có: 111111.(-5) = 5005.(-111) = -555555

=> 111111/5005 = -111/-5

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: