Đề 7 – Kiểm tra học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1

| Tin mới | Tag:

Kiểm tra hết học kì 1 Tiếng Việt lớp 1

1. Điền vần at, oat, ot, oac, vào chỗ trống cho phù hợp:

Kiểm tra hết học kì 1 Tiếng Việt lớp 1

Kiểm tra hết học kì 1 Tiếng Việt lớp 1

Kiểm tra hết học kì 1 Tiếng Việt lớp 1

Kiểm tra hết học kì 1 Tiếng Việt lớp 1

2. Nối chữ với hình:

Kiểm tra hết học kì 1 Tiếng Việt lớp 1

3. Nối chữ ở cột trái với chữ ở cột phải cho phù hợp:

Kiểm tra hết học kì 1 Tiếng Việt lớp 1

Xem thêm Đáp án đề 7 – Kiểm tra học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận