Đề 6 – Đề kiểm tra học kì II – Toán 4

Đề 6 Phần I 1.Viết số vào chỗ chấm (…) Loading... 2. a. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng Hiệu của hai số là 18, tỉ số của hai số đó là 2/5 . Tìm hai số đó: A. 6 và 30 B.12 và 30 C.6 và 12 D.12 và 18 b. Đúng ghi Đ, sai ghi S Trong hình thoi MNPQ có: 3.Điền dấu (>,<,=) Phần II 1.Thực hiện phép tính a. 1/3 + 4/5 = ……………….. b. 3/5 : 2/3 = ………………… 2.Tìm x 3.Một thửa ruộng...

Có thể bạn quan tâm:

Đề 6

Phần I

1.Viết số vào chỗ chấm (…)

toán 4

Loading…

2.

a. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

Hiệu của hai số là 18, tỉ số của hai số đó là 2/5 . Tìm hai số đó:

A. 6 và 30 B.12 và 30 C.6 và 12 D.12 và 18

b. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Trong hình thoi MNPQ có:

toán 4

3.Điền dấu (>,<,=)

toán 4

Phần II

1.Thực hiện phép tính

a. 1/3 + 4/5 = ………………..

b. 3/5 : 2/3 = …………………

2.Tìm x

toán 4

3.Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi đo được 64m. Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài.

a.Tính diện tích thửa ruộng đó?

b.Cứ 10 m2 thu được 5 kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu được bao nhiêu kilôgam thóc?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 18/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: