Đề 6 – Đề kiểm tra cuối học kì II -Toán lớp 1

Đề 6 Câu 1: Đặt tính rồi tính 41 + 18 55 – 15 62 + 17 51 – 30 ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. Câu 2: Điền > , < , = 17 + 12 … 29 65 + 20 … 79 81 – 31 … 51 90 + 10 … 100 Câu 3: Nối phép tính với số thích hợp Câu 4: Số? Câu 5: Nếu Hải cho Liêm 3 quả bóng thì Liêm có 18 quả bóng. Hỏi trước khi Hải cho , Liêm có bao nhiêu...

Có thể bạn quan tâm:

Đề 6

Câu 1: Đặt tính rồi tính

41 + 18 55 – 15 62 + 17 51 – 30

………. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ……….

Câu 2: Điền > , < , =

17 + 12 … 29 65 + 20 … 79

81 – 31 … 51 90 + 10 … 100

Câu 3: Nối phép tính với số thích hợp

toán 1

Câu 4: Số?

toán 1

Câu 5: Nếu Hải cho Liêm 3 quả bóng thì Liêm có 18 quả bóng. Hỏi trước khi Hải cho , Liêm có bao nhiêu quả bóng?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S

toán 1

Câu 7: Số?

toán 1

Câu 8:

toán 1

Hình bên có:

… điểm

… đoạn thẳng

… hình tam giác

XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 31/01 năm 2019 | Tin mới | Tag: