Đề 5 -Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau – Toán 6

Đề 5 1.Sau khoảng thời gian là 5 giờ thì kim giờ của một chiếc đồng hồ quay được bao nhiêu vòng? 2.Tìm x ∈ Z , biết -1/5 = x/15. 3.Tìm các số nguyên x, y , biết x/2 = -1/y. Loading... 4. Các phân số sau có bằng nhau không: 13/17 và 131313 / 171717 ? ĐÁP ÁN 1. Vì kim giờ quay một vòng hết 12 giờ nên sau 5 giờ thì kim giờ quay được 5/12 vòng. 2. Ta có: -1/5 = x/15 => -1.15 = 5.x => x = (-15) : 5 = -3 3. Ta...

Có thể bạn quan tâm:

Đề 5

1.Sau khoảng thời gian là 5 giờ thì kim giờ của một chiếc đồng hồ quay được bao nhiêu vòng?

2.Tìm x ∈ Z , biết -1/5 = x/15.

3.Tìm các số nguyên x, y , biết x/2 = -1/y.

Loading…

4. Các phân số sau có bằng nhau không: 13/17 và 131313 / 171717 ?

ĐÁP ÁN

1.

Vì kim giờ quay một vòng hết 12 giờ nên sau 5 giờ thì kim giờ quay được 5/12 vòng.

2.

Ta có:

-1/5 = x/15

=> -1.15 = 5.x

=> x = (-15) : 5 = -3

3.

Ta có:

x/2 = -1/y

=> xy = (-1).2 = -2

Mà: -2 = (-2).1 = 2.(-1)

=> x = -2 và y = 1

hoặc x = 1 và y = -2

hoặc x = 2 và y = -1

hoặc x = -1 và y =2

4.

Vì 13.171717 =17.13.10101 = 17.131313

=> 13/17 = 131313/171717

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: