Đề 5 – Kiểm tra học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1

| Tin mới | Tag:

Kiểm tra học kì 1 Tiếng Việt lớp 1

1. Điền vần thích hợp vào ô trống:

Kiểm tra học kì 1 Tiếng Việt lớp 1

Kiểm tra học kì 1 Tiếng Việt lớp 1

2. Nối ô chữ bên trái với ô chữ bên phải cho phù hợp:

a)

Kiểm tra học kì 1 Tiếng Việt lớp 1

b)

Kiểm tra học kì 1 Tiếng Việt lớp 1

3. Nối chữ với hình cho phù hợp:

Kiểm tra học kì 1 Tiếng Việt lớp 1

Xem thêm Đáp án đề 5 – Kiểm tra học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận