Đề 5 – Đề kiểm tra học kì II – Toán 4

Đề 5 Phần I: A.Đánh dấu chéo vào ô trống trước đáp án đúng: 1.Cho số 73 … Chữ số cần điền vào chỗ chấm để được một số chia hết cho cả 2 và 3 là: Loading... 2.Chữ số thích hợp viết vào chỗ chấm để có: 5467… > 54678 3.Số bé nhất có 4 chữ số là: 4.Phân số 5/6 bằng phân số nào dưới đây? B.Đúng ghi Đ, sai ghi S 5. Phần II: Điền số thích hợp vào chỗ chấm Phần...

Có thể bạn quan tâm:

Đề 5

Phần I: A.Đánh dấu chéo vào ô trống trước đáp án đúng:

1.Cho số 73 …

Chữ số cần điền vào chỗ chấm để được một số chia hết cho cả 2 và 3 là:

Loading…

toán 4

2.Chữ số thích hợp viết vào chỗ chấm để có: 5467… > 54678

toán 4

3.Số bé nhất có 4 chữ số là:

toán 4

4.Phân số 5/6 bằng phân số nào dưới đây?

toán 4

B.Đúng ghi Đ, sai ghi S

5.

toán 4

Phần II:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

toán 4

Phần III:

1.Tìm x

a.

toán 4

b.

toán 4

2.Tính

toán 4

3.Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 45m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Người ta cấy lúa ở đó cứ 50m2 thu hoạch được 20kg thóc.Hỏi thửa ruộng đó đã thu hoạch được bao nhiều ki-lô-gam thóc?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 04/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: