Đề 5 – Đề kiểm tra cuối năm học môn Toán lớp 2

Đề thi học kì 2 toán lớp 2 1. a) Viết các số sau: – Một trăm linh bảy:……………..; – Bốn trăm mười hai: ……………..; Loading... – Sáu trăm ba mươi tư:……………..; – Chín trăm năm mươi lăm:……………..; b) Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 807; 870; 846; 864; 888; 880. ⇒ Xem đáp án tại đây. 2. a) Tính nhẩm: 3 x 7 =…….. 5 x 6 =…….. 28 : 4 =…….. 400 + 300 =…….. 4 × 8...

Có thể bạn quan tâm:

Đề thi học kì 2 toán lớp 2

1. a) Viết các số sau:

– Một trăm linh bảy:……………..;

– Bốn trăm mười hai: ……………..;

Loading…

– Sáu trăm ba mươi tư:……………..;

– Chín trăm năm mươi lăm:……………..;

b) Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

807; 870; 846; 864; 888; 880.

⇒ Xem đáp án tại đây.

2. a) Tính nhẩm:

3 x 7 =……..

5 x 6 =……..

28 : 4 =……..

400 + 300 =……..

4 × 8 =……..

15 : 5 = ……..

20 : 2 =……..

500 – 400 = ……..

b) Đặt tính rồi tính:

64 + 27

94 – 75

318 + 141

784 – 403

⇒ Xem đáp án tại đây.

3.

a) Tìm x, biết: x : 4 = 3

b) Tính: 25 : 5 x 8 =

Xem đáp án tại đây.

4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

1 m = …….mm

7 dm = …….cm

100 cm = …….m

6 cm = …….mm.

⇒ Xem đáp án tại đây.

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Trong hình vẽ bên có:

A. 2 hình tam giác và 2 hình tứ giác.Đề thi học kì 2 toán lớp 2

B. 2 hình tam giác và 3 hình tứ giác,

C. 2 hình tam giác và 4 hình tứ giác.

⇒ Xem đáp án tại đây.

6. Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là: 30 cm, 12 cm, 30 cm, 12 cm.

⇒ Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: