Đề 5 – Đề kiểm tra cuối học kì 1 – Toán lớp 1

Đề 5 Câu 1: Nối ô trống với số thích hợp Câu 2: a. Viết các số 1 , 9 , 0 , 7 , 2 theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………….. b. Viết các số 10 , 3 , 8 , 1 , 4 theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………………… Câu 3: a. Khoanh vào số bé nhất: 7 , 1 , 2 , 6 , 0 b. Khoanh vào số lớn nhất: 9 , 3 , 6 , 10 , 1 Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S Câu 5:...

Có thể bạn quan tâm:

Đề 5

Câu 1: Nối ô trống với số thích hợp

toán 1

Câu 2:

a. Viết các số 1 , 9 , 0 , 7 , 2 theo thứ tự từ lớn đến bé:

…………………………………………………..

b. Viết các số 10 , 3 , 8 , 1 , 4 theo thứ tự từ bé đến lớn:

……………………………………………………

Câu 3:

a. Khoanh vào số bé nhất: 7 , 1 , 2 , 6 , 0

b. Khoanh vào số lớn nhất: 9 , 3 , 6 , 10 , 1

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S

toán 1

Câu 5: Số?

3 + ….. = 9

Câu 6: Điền > ,< , =

8 – 5 ….. 9 – 5 9 – 3 ….. 1 0 – 4

4 + 2 …. 2 + 4 3 + 3 ….. 9 – 6

Câu 7: Số?

toán 1

XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 19/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: