Đề 4 -Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau – Toán 6

Đề 4 1. Cho phân số F = 2 / n – 2 , n ∈ Z . Tìm n đề F ∈ Z. 2.Viết tập hợp số nguyên x, biết -42/14 < x ≤ -1. 3. Một người làm trong 15 giờ thì hoàn thành công việc. Hỏi trong 1 giờ người đó làm được bao nhiêu phần công việc, trong 7 giờ làm được bao nhiêu phần công việc? Loading... ĐÁP ÁN 1. 2. Ta có: -42/14 = -3 Vậy : -3 < x ≤ 1 ; x ∈ Z Ta được: 3. 1 giờ người đó làm được 1/15...

Có thể bạn quan tâm:

Đề 4

1. Cho phân số F = 2 / n – 2 , n ∈ Z . Tìm n đề F ∈ Z.

2.Viết tập hợp số nguyên x, biết -42/14 < x ≤ -1.

3. Một người làm trong 15 giờ thì hoàn thành công việc. Hỏi trong 1 giờ người đó làm được bao nhiêu phần công việc, trong 7 giờ làm được bao nhiêu phần công việc?

Loading…

ĐÁP ÁN

1.

TOÁN 6

2.

Ta có: -42/14 = -3

Vậy : -3 < x ≤ 1 ; x ∈ Z

toán 1

Ta được:

toán 6

3.

1 giờ người đó làm được 1/15 công việc, 7 giờ người đó làm được 7/15 công việc.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: