Đề 4 – Đề ôn tập thi học kì II – Toán lớp 6

Đề 4 1.Thực hiện phép toán: 2. Tìm x, biết: Loading... 3. Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể. vòi thứ nhất chảy riêng trong 9 giờ đầy bể, vòi thứ hai chảy nhanh gấp đôi vòi thứ nhất. Hỏi cả hai vòi cùng chảy thì bao lâu sẽ đầy bể? 4. Tính tổng 5.Cho hai tia Ox, Oy đối nhau. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ xy, vẽ các tia Oz, Ot sao cho góc xOz = 35° , góc yOt = 65°. a. Chứng tỏ tia...

Có thể bạn quan tâm:

Đề 4

1.Thực hiện phép toán:

toán 6

2. Tìm x, biết:

Loading…

toán 6

3. Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể. vòi thứ nhất chảy riêng trong 9 giờ đầy bể, vòi thứ hai chảy nhanh gấp đôi vòi thứ nhất. Hỏi cả hai vòi cùng chảy thì bao lâu sẽ đầy bể?

4. Tính tổng

toán 6

5.Cho hai tia Ox, Oy đối nhau. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ xy, vẽ các tia Oz, Ot sao cho góc xOz = 35° , góc yOt = 65°.

a. Chứng tỏ tia Oz nữa giữa hai tia Ox và Ot.

b. Tính góc zOt.

6. Cho hai góc xOy và yOz là hai góc kề có tổng là 150°. Biết số đo góc xOy lớn hơn số đo góc yOz là 30°

a. Tính góc xOy và góc yOz.

b. Vẽ Om là tía phân giác của góc xOy, On là tia phân giác của góc yOz. Tính góc mOn?

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 16/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: