Đề 4 – Đề ôn tập thi học kì II – Toán lớp 6

| Tin mới | Tag:

Đề 4

1.Thực hiện phép toán:

toán 6

2. Tìm x, biết:

Loading…

toán 6

3. Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể. vòi thứ nhất chảy riêng trong 9 giờ đầy bể, vòi thứ hai chảy nhanh gấp đôi vòi thứ nhất. Hỏi cả hai vòi cùng chảy thì bao lâu sẽ đầy bể?

4. Tính tổng

toán 6

5.Cho hai tia Ox, Oy đối nhau. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ xy, vẽ các tia Oz, Ot sao cho góc xOz = 35° , góc yOt = 65°.

a. Chứng tỏ tia Oz nữa giữa hai tia Ox và Ot.

b. Tính góc zOt.

6. Cho hai góc xOy và yOz là hai góc kề có tổng là 150°. Biết số đo góc xOy lớn hơn số đo góc yOz là 30°

a. Tính góc xOy và góc yOz.

b. Vẽ Om là tía phân giác của góc xOy, On là tia phân giác của góc yOz. Tính góc mOn?

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận