Đề 4 – Đề kiểm tra học kì II – Toán 4

| Tin mới | Tag:

Đề 4

Phần I: Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng

1.Trong các phân số sau , phân số nào bằng với phân số 4/3?

A. 24/12 B.16/6 C.8/6

Loading…

2.Diện tích hình thoi MNPQ dưới đây là bao nhiêu?

toán 4

3.Độ dài thực tế của quãng đường từ A đến B là 20km. Trên bản đồ ghi tỉ lệ 1 : 100 000, quãng đường đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

A. 200cm B.2cm C.20cm

Phần II:

1.Tính

a.

toán 4

b.

toán 4

c.

toán 4

d.

toán 4

2.Biểu đồ dưới đây cho biết số điểm tốt của khối 4 đạt được trong đợt thi đua “Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam”.

(Số điểm tốt)

toán 4

Dựa vào biểu đồ, trả lời các câu hỏi sau:

a.Lớp 4A đạt được bao nhiêu điểm tốt?

……………………………………………………………………………………………………………………………….

b.Lớp nào đạt được ít hơn 20 điểm tốt?

………………………………………………………………………………………………………………………………

c.Lớp nào đạt được điểm tốt nhiều nhất?

……………………………………………………………………………………………………………………………..

d.Trung bình mỗi lớp đạt được bao nhiêu điểm tốt?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.Hai miếng đất có tổng diện tích là 250m2. Miếng đất thứ nhất có diện tích bằng 2/3 diện tích miếng đất thứ 2

a.Tính diện tích của mỗi miếng đất.

b.Người ta lấy 3/5 diện tích của miếng đất thứ hai để trồng hoa,diện tích phần còn lại của miếng đất thứ hai được lát gạch. Tính phần diện tích được lát gạch.

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.Trung bình cộng của 3 số là 27. Biết số thứ nhất hơn tổng hai số còn lại là 15. Tìm số thứ nhất.

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận