Đề 4 – Đề kiểm tra cuối học kì II – Toán lớp 1

Đề 4 Câu 1: Tính 13 + 6 = … 63 + 15 = … 56 – 15 = … 15 + 12 = … 41 + 18 = … 95 – 82 = … 15 + 24 = … 61 + 23 = … 57 – 16 = … Câu 2: Số? Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống 72 = ….. + 11 63 = … + 31 56 = 42 + … 75 = 15 + … Câu 4: Điền > , < , = 98 – 15 … 73 75 – 13 … 53 56 + 12 … 68 62 + 15 … 79 Câu 5: Trong các số 15 , 10 , 36 , 42 , 17 a. Số lớn nhất là: ….. b. Số bé nhất là: ….. Câu 6: Số? a....

Có thể bạn quan tâm:

Đề 4

Câu 1: Tính

13 + 6 = … 63 + 15 = … 56 – 15 = …

15 + 12 = … 41 + 18 = … 95 – 82 = …

15 + 24 = … 61 + 23 = … 57 – 16 = …

Câu 2: Số?

toán 1

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống

72 = ….. + 11 63 = … + 31

56 = 42 + … 75 = 15 + …

Câu 4: Điền > , < , =

98 – 15 … 73 75 – 13 … 53

56 + 12 … 68 62 + 15 … 79

Câu 5: Trong các số 15 , 10 , 36 , 42 , 17

a. Số lớn nhất là: …..

b. Số bé nhất là: …..

Câu 6: Số?

a. Số liền trước của 54 là …..

b. Số liền sau của 72 là …..

c. Số liền trước của 98 là …..

d. Số liền sau của 47 là …..

Câu 7: Huyền có 27 ngôi sao, Huyền cho bạn 15 ngôi sao. Hỏi Huyền còn lại bao nhiêu ngôi sao?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 8: Điền số thích hợp vào ô trống

toán 1

XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 26/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: