Đề 3 – Đề ôn tập thi học kì II -Toán lớp 6

Đề 3 1.Tính 2. Tìm x ∈ Z, biết : Loading... 3.Chứng tỏ phân số n+1 / n+2 là phân số tối giản (n ∈ N*) 4.Hai công nhân cùng làm một loại sản phẩm. Người thứ nhất làm nhiều hơn người thứ hai là 25 sản phẩm. Hỏi mỗi người làm được bao nhiêu sản phẩm? Biết rằng 1/10 số sản phẩm của người thứ hai bằng 1/12 số sản phẩm của người thứ nhất. 5.Cho hai tia Ox và Oy đối nhau . Trên...

Có thể bạn quan tâm:

Đề 3

1.Tính

toán 6

2. Tìm x ∈ Z, biết :

Loading…

toán 6

3.Chứng tỏ phân số n+1 / n+2 là phân số tối giản (n ∈ N*)

4.Hai công nhân cùng làm một loại sản phẩm. Người thứ nhất làm nhiều hơn người thứ hai là 25 sản phẩm. Hỏi mỗi người làm được bao nhiêu sản phẩm? Biết rằng 1/10 số sản phẩm của người thứ hai bằng 1/12 số sản phẩm của người thứ nhất.

5.Cho hai tia Ox và Oy đối nhau . Trên cùng nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng xy, vẽ hai tia Om và On sao cho góc xOm và góc yOn là hai góc phụ nhau, biết góc xOM = 30°

a.Tính số đo góc yOn

b. Tính số đo góc mOn

6. Biết góc xOt = 60° ; góc xOy = 150° và tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy.

a. Tính góc yOt.

b.Vẽ Om nằm giữa hai tia Oy và Ot sao cho góc tOm = 2 góc mOy. Tính góc mOy.

c. Tia Ot có là tia phân giác của góc xOm không? Vì sao?

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 28/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: