Đề 3 – Đề kiểm tra học kì II – Toán 4

Đề 3 Phần I: 1.Điền số vào chỗ trống (…) Loading... 2. a.Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng Tổng số tuổi của anh và em là 48 tuổi. Tuổi em bằng 1/2 tuổi anh,thì tuổi của em là bao nhiêu? A.36 B.24 C.16 D.12 b.Ghi ra phép tính và tính diện tích mỗi hình 3.Đúng ghi Đ, sai ghi S a.Các phân số sau đây đã được sắp theo thứ tự tăng dần b.Trên bản đồ tỉ lệ 1:1000 , độ dài thu nhỏ 1cm...

Có thể bạn quan tâm:

Đề 3

Phần I:

1.Điền số vào chỗ trống (…)

toán 4

Loading…

2.

a.Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

Tổng số tuổi của anh và em là 48 tuổi. Tuổi em bằng 1/2 tuổi anh,thì tuổi của em là bao nhiêu?

A.36 B.24 C.16 D.12

b.Ghi ra phép tính và tính diện tích mỗi hìnhtoán 4

3.Đúng ghi Đ, sai ghi S

a.Các phân số sau đây đã được sắp theo thứ tự tăng dần

toán 4

b.Trên bản đồ tỉ lệ 1:1000 , độ dài thu nhỏ 1cm ứng với độ dài thật là 1000 cm toán 4

Phần II:

1.

a.Tính

toán 4

b.

toán 4

c.

toán 4

d.Tính bằng cách thuận tiện nhất:

toán 4

2.Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 28m, tỉ sốgiữa chiều dài và chiều rộng là 5/3 . Hãy tính chiều dài, chiều rộng mảnh đất.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.Một miếng tôn hình thoi có độ dài hai đường chéo là 1m 32cm và 1m 2dm. Tính diện tích miếng tôn đó.

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.Cho các số 95; 39; 135; 122; 18; 325. Hãy điền các số vào hình tròn; biết: hình A chứa các số chia hết cho 2, hình B chứa các số chia hết cho 3, hình C chứa các số chia hết cho 5.

toán 4

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: