Đề 20 – Đề kiểm tra cuối kì II -Toán lớp 1

Đề 20 Câu 1: Khoanh vào câu trả lời đúng A. 1 giờ Loading... B. 2 giờ C. 3 giờ D. 4 giờ Câu 2: Đặt phép tính theo cột dọc 35 + 22 76 – 30 95 – 44 82 + 7 57 – 32 Câu 3: Tính 60 + 3 – 13 = … 80 + 4 – 4 = … 95 – 5 = … 82 – 10 + 2 = … 45 + 50 – 3 = … 75 – 15 = … Câu 4: Điền > , < , = 77 – 7 ….. 42 + 8 36 + 3 ….. 3 + 36 90 -60 ….. 90 – 50 94 – 13 ….. 94 – 14 Câu 5: Một sợi dây dài 70 cm , Hà cắt...

Có thể bạn quan tâm:

Đề 20

Câu 1: Khoanh vào câu trả lời đúng

toán 1

A. 1 giờ

Loading…

B. 2 giờ

C. 3 giờ

D. 4 giờ

Câu 2: Đặt phép tính theo cột dọc

35 + 22 76 – 30 95 – 44 82 + 7 57 – 32

Câu 3: Tính

60 + 3 – 13 = … 80 + 4 – 4 = … 95 – 5 = …

82 – 10 + 2 = … 45 + 50 – 3 = … 75 – 15 = …

Câu 4: Điền > , < , =

77 – 7 ….. 42 + 8 36 + 3 ….. 3 + 36

90 -60 ….. 90 – 50 94 – 13 ….. 94 – 14

Câu 5: Một sợi dây dài 70 cm , Hà cắt đi 40 cm . Hỏi sợi dây còn lại dài bao n hiêu xăng-ti-mét?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 6:

toán 1

Hình bên có:

….. hình tam giác

… điểm

… đoạn thẳng

Câu 7: Số?

… + 52 = 69 … + 50 = 82

92 – … = 81 … – 15 = 32

XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: