Đề 2 – Đề ôn tập thi học kì II – Toán lớp 6

Đề 2 1.Tính 2. Tìm x biết Loading... 3. Tìm x ∈ Z , biết : -2/7 < x/3 < 11/4. 4. Hai người đi ngược chiều nhau. Người thứ nhất đi từ A đến B hết 3 giờ, người thứ hai đi từ B đến A hết 6 giờ.Nếu hai người cùng xuất phát từ 7 giờ thì đến mấy giờ họ gặp nhau? 5. Cho góc xOy = 90°, vẽ tia Oz nằm trong góc xOy sao cho góc xOz = 30° a. Tính góc yOz b. Trên hình vữa vẽ, có các góc nào phụ...

Có thể bạn quan tâm:

Đề 2

1.Tính

toán 6

2. Tìm x biết

Loading…

toán 6

3. Tìm x ∈ Z , biết :

-2/7 < x/3 < 11/4.

4. Hai người đi ngược chiều nhau. Người thứ nhất đi từ A đến B hết 3 giờ, người thứ hai đi từ B đến A hết 6 giờ.Nếu hai người cùng xuất phát từ 7 giờ thì đến mấy giờ họ gặp nhau?

5. Cho góc xOy = 90°, vẽ tia Oz nằm trong góc xOy sao cho góc xOz = 30°

a. Tính góc yOz

b. Trên hình vữa vẽ, có các góc nào phụ nhau?

c. Vẽ Oz’ là tia đối của tia Oz. Tính số đo góc kề bù với góc yOz.

6. Cho hai tia Ox, Oy đối nhau, hai tia Oz, Ot cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ Oy, góc xOz = 50°, góc yOt = 65°

a. Góc kề bù với góc xOz là góc nào? Tính số đo góc đó.

b. Trong ba tia Oz, Ot,Oy tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

c. Tính số đo góc xot.

d. Tia Ot có phải là tia phân giác của góc yOz không? Vì sao?

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 04/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: