Đề 2 – Đề kiểm tra học kì II – Toán 4

| Tin mới | Tag:

Đề 2

Phần I: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1.Nga xếp 6 bông hoa gồm: 3 bông hoa màu xanh, 2 bông hoa màu đỏ và 1 bông hoa màu vàng. Phân số chỉ phần các bông hoa màu đỏ trong tổng số bông hoa Nga xếp được là phân số nào?

A. 3/6 B. 2/6 C. 1/6 D. 2/3

Loading…

2.Số thích hợp điền vào chỗ chấm để được 15/21 = …../7 là số nào?

A. 15 B. 21 C.7 D.5.

3.Chiều dài một lớp học đo được 8m. Độ dài đoạn thẳng biểu thị chiều dài lớp học đó được vẽ trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 200 sẽ là:

A.4cm B. 4m C. 4mm D. 400m.

4. 5dm2 3cm2 =……….. cm2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 53 B. 530 C.503 D.5030

5.

toán 4

Trong các hình trên , hình có diện tích bé nhất là:

A.Hình vuông

B.Hình chữ nhật

C.Hình bình hành

D.Hình thoi

Phần II: Tính

toán 4

Phần III: Giải bài toán

1.Xe thứ nhất chở 75 bao gạo, xe thứ hai chở 72 bao gạo. Như thế xe thứ hai chở ít hơn xe thứ nhất 150kg gạo. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu ki-lô-gam gạo, biết rằng các bao gạo đều nặng như nhau?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.Một khu đất hình bình hành có độ dài đáy là 84m, chiều cao bằng 3/4 độ dài đáy. Tính diên tích khu đất đó.

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận