Đề 2 – Đề kiểm tra giữa học kì II – Toán lớp 1

Đề 2 Câu 1: Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm 37 + ….. + 10 = 60 A. 12 B. 15 C. 13 D. 20 Câu 2: Chọn số thích hợp điền vào ô trống 29 > 12 + ….. > 27 A. 13 B. 14 C. 15 D. 16 Câu 3: Hình bên có: A. 6 hình tam giác B. 7 hình tam giác C. 8 hình tam giác D. 9 hình tam giác Câu 4: Số liền trước, số liền sau của 40 lần lượt là : A. 38 , 39 B. 39 , 41 C. 42 , 43 D. 39 , 42 Câu 5: Số? Câu 6: Hùng có 8 bút chì...

Có thể bạn quan tâm:

Đề 2

Câu 1: Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm

37 + ….. + 10 = 60

A. 12 B. 15 C. 13 D. 20

Câu 2: Chọn số thích hợp điền vào ô trống

29 > 12 + ….. > 27

A. 13

B. 14

C. 15

D. 16

Câu 3:

toán 1

Hình bên có:

A. 6 hình tam giác

B. 7 hình tam giác

C. 8 hình tam giác

D. 9 hình tam giác

Câu 4: Số liền trước, số liền sau của 40 lần lượt là :

A. 38 , 39

B. 39 , 41

C. 42 , 43

D. 39 , 42

Câu 5: Số?

toán 1

Câu 6: Hùng có 8 bút chì màu, Hùng cho bạn 3 bút chì màu. Hỏi Hùng còn lại bao nhiêu bút chì màu

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7: Số?

10 + ….. + 7 = 19 29 – ….. – 10 = 10

Câu 8: Điền số thích hợp vào ô trống

XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: