Đề 19 -Đề kiểm tra cuối kì II -Toán lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đề 19

Câu 1: Viết các số

Năm mươi tư: ….. Mười ba: …..

Sáu mươi mốt: ….. Tám mươi sáu: …..

Loading…

Câu 2:

a. Khoanh tròn vào số bé nhất: 78 , 17 , 21 , 100 , 49

b. Khoanh tròn vào số lớn nhất: 51 , 37 , 15 , 42 , 99

Câu 3: Nối phép tính với số thích hợp

toán 1

Câu 4: Ghi giờ đúng vào dưới đồng hồ tương ứng

toán 1

Câu 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S

toán 1

Câu 6: Điền phép tính đúng vào ô trống

Có: 9 máy bay

Bay đi: 6 máy bay

Còn lại: … máy bay?

toán 1

Câu 7: Điền vào chỗ chấm

Hình bên có ….. hình tam giác và ….. hình vuông

toán 1

XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận