Đề 15 – Đề kiểm tra cuối kì II – Toán lớp 1

Đề 15 Câu 1: Đặt tính rồi tính 22 + 37 56 – 32 45 – 23 99 – 7 ………. …………. ………. ………. Loading... ………. …………. ………. ……….. ………. …………. ……….. ……….. Câu 2: Ghi giờ đúng vào dưới đồng hồ tương ứng Câu 3: Lớp 1A có 39 học sinh, sau đó có 2 học sinh chuyển sang lớp 1B. Hỏi lớp 1A còn bao nhiêu học sinh? Bài...

Có thể bạn quan tâm:

Đề 15

Câu 1: Đặt tính rồi tính

22 + 37 56 – 32 45 – 23 99 – 7

………. …………. ………. ……….

Loading…

………. …………. ………. ………..

………. …………. ……….. ………..

Câu 2: Ghi giờ đúng vào dưới đồng hồ tương ứng

toán 1

Câu 3: Lớp 1A có 39 học sinh, sau đó có 2 học sinh chuyển sang lớp 1B. Hỏi lớp 1A còn bao nhiêu học sinh?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4? Số?

toán 1

Câu 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S

toán 1

Câu 6: Bố Tuấn có sợi dây dài 25cm. Bố Tuấn đã cắt đi 3 cm. Hỏi sợi dây còn lại dài abo nhiêu xăng-ti-mét?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S

Số 75 gồm 7 chục và 5 đơn vị nên ta viết:

toán 1

XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 13/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: