Đề 11 – Đề kiểm tra cuối học kì II – Toán lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đề 11

Câu 1: Viết số

a. Viết các số từ 80 đến 100: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b. Số liền trước của 89 là:…..

Số liền sau của 79 là: …..

c. 68 gồm …..chục và ….. đơn vị

89 gồm ….. chục và ….. đơn vị

Câu 2: Viết các số 37 , 56 , 67 , 44

a. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………….

b. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………….

Câu 3: Tính

2 + 36 = … 35 – 20 = … 50 + 37 = … 69 – 9 =…

Câu 4: Đặt tính rồi tính

41 + 26 24 + 22 68 – 46 47 – 27

Câu 5: Vẽ đoạn thẳng có độ dài bằng 4 cm

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6: Điền > , < , =

69 … 67 61 … 90

54 … 42 82 … 100

Câu 7: Điền vào chỗ chấm

toán 1

Hifng bên có;

….. hình vuông

….. hình tam giác

XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận