Đề 10 – Đề kiểm tra cuối học kì II – Toán lớp 1

Đề 10 Câu 1: 17 + 12 15 + 14 92 – 81 75 – 45 ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. Câu 2: Điền > , < , = 22 ….. 47 51 ….. 50 42 ….. 24 19 ….. 20 15 ….. 15 37 ….. 73 Câu 3: Dùng thước và bút để nối thành 6 đoạn thẳng Câu 4: Số? a. Số liền sau của 20 là: ….. b. Số liền trước của 18 là: ….. c. Số liền sau của 19 là: ….. d....

Có thể bạn quan tâm:

Đề 10

Câu 1:

17 + 12 15 + 14 92 – 81 75 – 45

………. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ……….

Câu 2: Điền > , < , =

22 ….. 47 51 ….. 50

42 ….. 24 19 ….. 20

15 ….. 15 37 ….. 73

Câu 3: Dùng thước và bút để nối thành 6 đoạn thẳng

toán 1

Câu 4: Số?

a. Số liền sau của 20 là: …..

b. Số liền trước của 18 là: …..

c. Số liền sau của 19 là: …..

d. Số liền trước của 15 là: …..

Câu 5: Ngoan gâp được 15 con chim. Để gấp được 19 con chim thì Ngoan phải gấp thêm bao nhiêu con chim nữa?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 6: Số?

toán 1

Câu 7: Khoanh vào câu trả lời đúng

toán 1

Hình bên có:

A. 5 hình tam giác

B. 6 hình tam giác

C. 7 hình tam giác

D. 8 hình tam giác

Câu 8: Hãy kẻ thêm một đoạn thẳng để có được 2 tam giác

toán 1

XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 27/01 năm 2019 | Tin mới | Tag: