Đề 1 – Kiểm tra giữa học kì II – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1

| Tin mới | Tag:

Kiểm tra giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 1

1. Điền vần thích hợp vào chỗ trống:

Kiểm tra giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 1

Kiểm tra giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 1

2. Nối ô chữ ở cột trái với ô chữ ở cột phải sao cho phù hợp:

Kiểm tra giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 1

3. Điền iêc hay iet vào chỗ chấm:

Kiểm tra giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 1

4. Nối hình với chữ:

Kiểm tra giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 1

Xem thêm Đáp án đề 1 – Kiểm tra giữa học kì II – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận