Đề 1 – Kiểm tra giữa học kì II – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1

Kiểm tra giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 1. Điền vần thích hợp vào chỗ trống: 2. Nối ô chữ ở cột trái với ô chữ ở cột phải sao cho phù hợp: 3. Điền iêc hay iet vào chỗ chấm: 4. Nối hình với chữ: Xem thêm Đáp án đề 1 – Kiểm tra giữa học kì II – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1 tại đây Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Kiểm tra giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 1

1. Điền vần thích hợp vào chỗ trống:

Kiểm tra giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 1

Kiểm tra giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 1

2. Nối ô chữ ở cột trái với ô chữ ở cột phải sao cho phù hợp:

Kiểm tra giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 1

3. Điền iêc hay iet vào chỗ chấm:

Kiểm tra giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 1

4. Nối hình với chữ:

Kiểm tra giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 1

Xem thêm Đáp án đề 1 – Kiểm tra giữa học kì II – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 21/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: