Đề 1 – Đề kiểm tra 15 phút – Phép trừ phân số – Toán 6

| Tin mới | Tag:

Đề 1

1.Tìm số đối của

a. 1/-3 + 2/5

b.-2/7- 7/2

2.So sánh

a. 21/32 và 24/35

b. -504/507 và -613/616

3.

a.Chứng tỏ:

toán 6

b.Tính tổng

toán 6

Đáp án

1.

a.Ta có:

toán 6

Vậy số đối của 1/15 là -1/15

b.Ta có:

toán 6

Vậy số đối của -53/14 là 53/14

2.

a.Ta có:

1 – 21/32 = 11/32 ; 1 – 24/35 =11/35

và 11/32 > 11/35 => 21/32 < 24/35

b.

toán 6

3.

toán 6

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận