Đáp án Unit 6 – Our Tet holiday ( phần X) – Bài tập nâng cao tiếng anh 6 – Chương trình mới

| Tin mới | Tag:

Đáp án Unit 6 – Our Tet holiday ( phần X) – Bài tập nâng cao tiếng anh 6 – Chương trình mới

X.

1. Going -> go

Loading…

2. Shouldn’t -> should

3. Will -> won’t

4. To tell ->tell

5. To be -> be

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận