Đáp án Unit 3 – My friends (phần VIII) – Bài tập nâng cao tiếng anh 6 – Chương trình mới

Đáp án Unit 3 – My friends (phần VIII) – Bài tập nâng cao tiếng anh 6 – Chương trình mới VIII. 1. Is going to kick Loading... 2. Is going to eat 3. Are going to play 4. Are going to have 5. Is going to watch 6. Am going to wash 7. Is going to buy 8. Is going to listen 9. Is going to take 10. Are going to travel Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án Unit 3 – My friends (phần VIII) – Bài tập nâng cao tiếng anh 6 – Chương trình mới

VIII.

1. Is going to kick

Loading…

2. Is going to eat

3. Are going to play

4. Are going to have

5. Is going to watch

6. Am going to wash

7. Is going to buy

8. Is going to listen

9. Is going to take

10. Are going to travel

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: