Đáp án Unit 3 – My friends (phần VII) – Bài tập nâng cao tiếng anh 6 – Chương trình mới

Đáp án Unit 3 – My friends (phần VII) – Bài tập nâng cao tiếng anh 6 – Chương trình mới VII. 1. Plays Loading... 2. Are visiting 3. Don’t go 4. Isn’t working 5. Does Mary have 6. Am meeting 7. Are you having 8. Doesn’t like 9. Are leaving 10. Am not going Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án Unit 3 – My friends (phần VII) – Bài tập nâng cao tiếng anh 6 – Chương trình mới

VII.

1. Plays

Loading…

2. Are visiting

3. Don’t go

4. Isn’t working

5. Does Mary have

6. Am meeting

7. Are you having

8. Doesn’t like

9. Are leaving

10. Am not going

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: