Đáp án Unit 1 Leisure activities (phần VII) – Bài tập tiếng anh 8 – Chương trình mới

Đáp án Unit 1 Leisure activities (phần VII) – Bài tập tiếng anh 8 – Chương trình mới VII. 1. Working 2. To visit 3. Make 4. Helping/ to help 5. Taking/ to take 6. Riding 6. Doing 7. Play 8. To watch 9. Socializing 10. Surting/ to surf Share Tweet Email Related Tags:Tiếng Anh 8

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án Unit 1 Leisure activities (phần VII) – Bài tập tiếng anh 8 – Chương trình mới

VII.

1. Working

2. To visit

3. Make

4. Helping/ to help

5. Taking/ to take

6. Riding

6. Doing

7. Play

8. To watch

9. Socializing

10. Surting/ to surf

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Tiếng Anh 8
Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: