Đáp án phần 3- Các phép tính trong phạm vi 100 – Toán nâng cao lớp 2

Đáp án phần 3 – Toán 2 Bài 41. C. 38 + 19. Bài 42. B. 13 quyển. Bài 43. A. 7 ô tô. Bài 44. B. 0. Bài 45. C. Hiệu. Bài 46. A. 64. Bài 47. B. 61. Bài 48. A. 28 + 27. Bài 49. C. 70 Bài 50. A. 47 + 53. Bài 51. B. 43 lít. Bài 52. A. 65. Bài 53 C. 68. Bài 54. C. 84. Bài 55. D.19. Bài 56 A. 62. Bài 57. c. 35 viên. Bài 58. Ta bỏ lên đĩa cân một bên là quả cân 1 kg, và một bên là quả cân 5kg, ta đổ một lượng gạo vào bên đĩa cân có...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án phần 3 – Toán 2

Bài 41.

C. 38 + 19.

Bài 42.

B. 13 quyển.

Bài 43.

A. 7 ô tô.

Bài 44.

B. 0.

Bài 45.

C. Hiệu.

Bài 46.

A. 64.

Bài 47.

B. 61.

Bài 48.

A. 28 + 27.

Bài 49.

C. 70

Bài 50.

A. 47 + 53.

Bài 51.

B. 43 lít.

Bài 52.

A. 65.

Bài 53

C. 68.

Bài 54.

C. 84.

Bài 55.

D.19.

Bài 56

A. 62.

Bài 57.

c. 35 viên.

Bài 58. Ta bỏ lên đĩa cân một bên là quả cân 1 kg, và một bên là quả cân 5kg, ta đổ một lượng gạo vào bên đĩa cân có quả cân 1 kg đến khi hai đĩa cân cân bằng. Vì:

1+4 = 5.

Khi đó ta lấy ra được một lượng gạo bằng 4kg bên phía đĩa cân có quả cân 1 kg.

Bài 59. Lần thứ nhất, ta đặt hai quả cân lên cùng một đĩa cân, đĩa cân bên kia đổ gạo sao cho cân thăng bằng, lúc này số gạo cân được là: 2 + 1 = 3 (kg).

Lần thứ hai, đặt 3kg gạo cân được ở lần thứ nhất cùng với quả cân 1 kg lên một đĩa cân, đĩa cân bên kia đổ gạo sao cho cân thăng bằng, lúc này số gạo cân được là: 3 + 1 = 4 (kg).

Vậy, lấy 3kg gạo ở lần cân thứ nhất, lấy 4kg gạo ở lần cân thứ hai sẽ được số gạo là: 3 + 4 = 7 (kg).

Bài 60. Theo đề bài ra ta có số hạng thứ nhất là số có hai chữ số mà chữ số tận cùng là 8, từ 0 đến 25 chỉ có số 18 là thoả mãn yêu cầu này. Vậy số hạng thử nhất là 18.

Số hạng thứ hai là:

25- 18 = 7.

Đáp số: 18 và 7.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/12 năm 2018 | Tin mới | Tag: