Đáp án phần 2 bài 2 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 5 – Đề số 9

| Tin mới | Tag:

toán 5

Hai người đi được 1 lần quãng đường AB thì người đi từ A đi được 4km.

Sau hai lần gặp, cả hai người đi đuợc tổng cộng 3 lần quãng đường AB.

Loading…

Khi đó quãng đường người thứ nhất đi được là:

4 x 3 = 12 (km)

Quãng đường đó chính là đoạn AB và thêm DB.

Vậy quãng đường AB dài:

12 – 3 = 9 (km)

Đáp số: 9km.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận