Đáp án phần 2 bài 2 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 5 – Đề số 7

Bài 2. Ta chỉ cần lấy 1 quả bóng trong hộp dán nhãn ĐX. + Nếu quả bóng đó màu đỏ thì hộp ĐX này đựng 2 bóng đỏ, hộp ĐĐ đựng 2 bóng xanh, hộp XX đựng 1 bóng đỏ và 1 bóng xanh. + Nếu quả bóng đó là màu xanh thì hộp ĐX này đựng 2 bóng xanh, hộp XX đựng 2 bóng đỏ, hộp ĐĐ đựng 1 bóng đỏ và 1 bóng xanh. Loading... Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2. Ta chỉ cần lấy 1 quả bóng trong hộp dán nhãn ĐX.

+ Nếu quả bóng đó màu đỏ thì hộp ĐX này đựng 2 bóng đỏ, hộp ĐĐ đựng 2 bóng xanh, hộp XX đựng 1 bóng đỏ và 1 bóng xanh.

+ Nếu quả bóng đó là màu xanh thì hộp ĐX này đựng 2 bóng xanh, hộp XX đựng 2 bóng đỏ, hộp ĐĐ đựng 1 bóng đỏ và 1 bóng xanh.

Loading…

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 18/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: