Đáp án phần 2 bài 2 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 5 – Đề số 10

Bài 2. 2 giờ đầu, vận tốc của người thứ nhất hơn người thứ hai là: 10 – 8 = 2 (giờ) Khoảng cách giữa hai người sau 2 giờ là: Loading... 2 x 2 = 4 (km) Mỗi giờ sau khi người thứ hai tăng tốc, người thứ hai đi nhanh hơn người thứ nhất là: 14 – 10 = 4 (km) Thời gian từ khi người thứ hai tăng tốc đến khi đuổi kịp người thứ nhất là: 4 : 4 = 1 (giờ) Thời gian người thứ hai đi hết quãng...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2. 2 giờ đầu, vận tốc của người thứ nhất hơn người thứ hai là:

10 – 8 = 2 (giờ)

Khoảng cách giữa hai người sau 2 giờ là:

Loading…

2 x 2 = 4 (km)

Mỗi giờ sau khi người thứ hai tăng tốc, người thứ hai đi nhanh hơn người thứ nhất là:

14 – 10 = 4 (km)

Thời gian từ khi người thứ hai tăng tốc đến khi đuổi kịp người thứ nhất là:

4 : 4 = 1 (giờ)

Thời gian người thứ hai đi hết quãng đường AC là:

2 + 1 = 3 (giờ)

Quãng đường CB dài là:

14 x 2 = 28 (km)

Quãng đường AB dài là:

2 x 8 + 1 x 14 + 28 = 58 (km)

Đáp số: Thời gian người thứ hai đi trên quãng đường AC là 3 giờ; quãng đường AB dài 58km.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 03/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: