Đáp án phần 2 bài 1 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 5 – Đề số 9

| Tin mới | Tag:

Bài 1. 1 bước của sói bằng 8 bước của thỏ, vậy 80 bước của thỏ bằng:

80 : 8 = 10 (bước sói)

Sói ở cách hang thỏ:

Loading…

17 + 10 = 27 (bước sói)

Khi sói chạy tới được hang thỏ thì thỏ chạy được:

27 x 3 = 81 (bước)

Như vậy thỏ đã về hang được:

81 – 80 = 1 (bước)

Do đó, sói không bắt được thỏ.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận