Đáp án phần 2 bài 1 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 5 – Đề số 9

Bài 1. 1 bước của sói bằng 8 bước của thỏ, vậy 80 bước của thỏ bằng: 80 : 8 = 10 (bước sói) Sói ở cách hang thỏ: Loading... 17 + 10 = 27 (bước sói) Khi sói chạy tới được hang thỏ thì thỏ chạy được: 27 x 3 = 81 (bước) Như vậy thỏ đã về hang được: 81 – 80 = 1 (bước) Do đó, sói không bắt được thỏ. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1. 1 bước của sói bằng 8 bước của thỏ, vậy 80 bước của thỏ bằng:

80 : 8 = 10 (bước sói)

Sói ở cách hang thỏ:

Loading…

17 + 10 = 27 (bước sói)

Khi sói chạy tới được hang thỏ thì thỏ chạy được:

27 x 3 = 81 (bước)

Như vậy thỏ đã về hang được:

81 – 80 = 1 (bước)

Do đó, sói không bắt được thỏ.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 10/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: